Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

V preteklosti je bilo za mlade veliko lažje poiskati željeno zaposlitev, saj so že med študijem opravljali razna dela v okviru študentskega servisa, strokovne prakse, natečajev in tudi prostovoljnega dela. Velika večina mladih si je lahko že med delom, ki so ga opravljali v času študija, zagotovila bodočo zaposlitev. Na takšen način so jih delodajalci že bolje spoznali in jim lažje ponudili zaposlitev. Danes je stanje za mlade iskalce zaposlitve precej drugačno in težje.

Delodajalci iščejo mlade potencialne kandidate, ki imajo strokovno izobrazbo in že veliko delovnih izkušenj. Poleg delovnih izkušenj delodajalci pričakujejo od mladih, da imajo tudi smisel za timsko delo, možnost sprejemanja odločitev, dobrega komuniciranja v podjetju, kako se znajdejo pri delu v stresnem okolju in seveda uporaba informacijske tehnologije.

Velika večina mladih, po končanem izobraževanju začne iskati svojo prvo zaposlitev. Le ti pa naletijo na ne ljubo situacijo, saj se morajo prijavit na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, in sicer kot brezposelne osebe.

Zavod za zaposlovanje ima za iskalce zaposlitve pomembno vlogo na trgu dela. Zavod za zaposlovanje je samostojna pravna oseba, ki pa ima status javnega zavoda. Delovanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je enotno za celotno državo Slovenijo. Storitve Zavoda za zaposlovanje so namenjena brezposelnim, delodajalcem ter jim nudi strokovno pomoč pri izvedbi zaposlovanja in poklicni orientaciji iskalcev zaposlitve, daje nasvete strokovnim institucijam in izvajalcem, ki izvajajo razne programe zaposlovanja ter tudi socialnim partnerjem in javnosti.

Naloge Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so izvajanje naslednjih dejavnosti:

  • posredovanje prostih delovnih mest iskalcem zaposlitve,
  • nudenje svetovanja iskalcem zaposlitve,
  • pomoč pri karierni orientaciji posameznikov,
  • v primeru nastanka brezposelnosti posameznikom nudi izvajanje zavarovanja,
  • izvaja ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
  • posameznikom izdaja delovna dovoljenja ter nudi zaposlitve tujcem,
  • izdeluje analitična, razvojna ter druga strokovna gradiva z vidika področij, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje,
  • nudi sveže informacije o stanju na trgu dela,
  • nudi javno dostopne informacije.

Dodaj odgovor