Tag Archives: doo

Pri odločanju za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), je za marsikoga prva velika ovira že obveznost vplačila osnovnega kapitala, ki znaša 7.500€. Zelo pogosto se bodoči podjetniki odločijo za ustanovitev lastnega s.p. ali d.o.o. Obstaja pa ena od možnosti, ki jo ponujajo podjetja, in sicer nakup doo, to pomeni da je podjetje d.o.o. že prej ustanovljeno.

Prednost nakupa že ustanovljene družbe, je predvsem hitrost postopka, možnost takojšnjega poslovanja in izognitev nadležni birokraciji. Glavni razlog, zaradi katerega se bodoči podjetniki odločijo za nakup doo, je ravno dejstvo, da jim v tem primeru ne bo potrebno takoj zagotoviti minimalnega zneska ustanovnega kapitala.

Nakup doo poteka po naslednjem postopku:

  • Ponudnik, je lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z ustanavljanjem in prodajo gospodarskih družb, ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo in vplača 7.500€ osnovnega kapitala.
  • Vpiše se v sodni register in nato ustanovitelj z družbo sklene posojilno pogodbo, na podlagi katere si znesek vplačanega osnovnega kapitala izplača kot posojilo.
  • Zainteresirani kupec in ponudnik potem skleneta pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža. Sklenjena mora biti v obliki notarskega zapisa. S sklenjeno pogodbo ponudnik na kupca prenese 100% poslovni delež v predmetni družbi.
  • Kupec s podpisom pogodbe od ponudnika prevzame tudi dolg po sklenjeni posojilni pogodbi in tako svoji novi družbi dolguje 7.500,00 EUR.

doo

Kupec se mora pri nakupu zavedati, da cena, ki jo bo plačal za podjetje oziroma prevzeti poslovni delež, ne bo edina obveznost, ki jo bo ob nakupu prevzel. Saj kupec obenem od ustanovitelja prevzame tudi dolg do družbe v višini 7.500€, ki ga je v določenem času dolžan povrniti družbi.

Pri nakupu družbe, ki je po ustanovitvi že poslovala, tudi če le za kratek čas, je potrebna posebna previdnost. Pred odločitvijo za nakup je potrebno skrbno preveriti zgodovino družbe in njeno dosedanje poslovanje. Saj si verjetno ne želite kupiti podjetje, ki je že globoko zadolženo.